TERMOPACK TP 014 – karbonska vlakana impregnirana sa grafitom.

Primena: sa jednakim uspehom se koristi kod zaptivanja pumpi i kod zaptivanja ventila, rafinatora, miksera u industriji celuloze i papira, toplanama i termoelektranama, farmaceutskoj i hemijskoj industriji…

TERMOPACK

TP 014

T (ºC) -200ºC  / +600ºC
P (bar) 200 100 50
V m/s() 2 2 25
pH 0 – 14