pertinaks1

Specifična gustina – ρ [g/cm3] 1,3 – 1,4
Napon probojnosti 15 KV
Temperatura primene [oC] 122
Maksimalni pritisak [bar] 70

ISPORUKA

– šipke: ø 6 ÷ 200 [mm]
– ploce: ≠ 0,2 ÷ 50 [mm]
– ploče formata:1020×2040, 1100 x 2300 [mm]
– cevi: po porudžbini

OSOBINE I MESTO PRIMENE TERMOPLAST MATERIJALA

– to je tehnički laminat izrađen na bazi papira i modifikovanih fenolnih smola.
– primenjuje se kao izolacioni i konstrukcioni materijal u većini industrijskih grana zahvaljujući dobrim električnim i mehaničkim osobinama.

Osobine materijala Jedinica Pertinaks
Gustoća g/cm3 1,3-1,4
Ugibna tvrdoća okomito na slojeve Mpa 120
Udarna žilavost usporedno na sloj kJ/m2 20
Zatezna čvrstoća Mpa 100
Modul elastičnosti pri izvijanju Mpa 7×10…3
Čvrstoća na pritisak Mpa 150
Otpornost na cijepanje N 2500
Električne osobine
Površinska otpornost 1×10…9
Specifična prostorna otpornost 1×10…9
Termičke osobine
Toplinska stabilnost po Martensu C 122
Termički razred izolacije E


BAKELIT

Leo Hendrik Bakeland je 1907. godine tri godine neupešnih pokušaja su bile potrebne da Bakeland sa svojim
asistentom dođe do novog materijala – bakelita. 1907. godine je
zagrevanjem fenola i formaldehida došao do tečnosti koja je bila dobra
za oblaganje površina poput laka. Daljim zagrevanjem ta tečnost se
pretvarala u testastu, gumastu smesu. Kada je tu smesu stavio u
bakelizator, dobio je čvrstu, providnu supstancu koja je mogla biti
beskonačno mnogo puta oblikovana. Jednom rečju: plastiku.