TERMOPLAST PVC –  ima visok nivo hemijske stabilnosti i odličnu otpornost na plamen (smogasiv), takođe je veoma je čvrst i ima veliki modul elastičnosti, izuzetne električne karakteristike posebno pri malim naponima i frekvencijama. Termoplast PVC se koristiti u temperaturnom opsegu od – 15°C do + 70°C. Moguće ga je lepiti i variti. Termoplast PVC je dostupan u sivoj boji.

Karakteristike:

  • visoka mehanička čvrstoća, zatezna čvrstoća i tvrdoća
  • dobra izolaciona svojstva za elektroniku
  • visoka hemijska otpornost
  • samogasiv
  • niska apsorpcija vode
  • lako se vari i lepi

Primena:

  • mašinski delovi koji su u dodiru sa kiselinama
  • razne pumpe, ventili, slavine
  • pogonima za prečišćavanje otpadnih voda
  • konektori u hemijskoj industriji

Speifična gustina – 1,4 g/cm3

Šipke: ∅ 10 – 200 mm – 1 m/ 2 m

Ploče: ≠ 1 – 30 mm

*mogučnost sečenja na meru i dužinu

**mogućnost izrade delova prema crtežu

Šipke

(mm)

Tolerancija (mm)

Min.         Max.

TERMOPLAST PVC

kg/m

Dužina

m

10 +0,1         +0,7 0.118 1
15 +0,2         +0,8 0.236 1
20 +0,2         +0,8 0.468 1
25 +0,2         +0,8 0.723 1
30 +0,2         +1,0 0.89 1
35 +0,2         +1,0 1.35  1
40 +0,2         +1,0 1.84 1
45 +0,2         +2,0 2.33 1
50 +0,2         +2,2 2.88 1
55 +0,2         +2,2 3.43 1
60 +0,2         +2,2 4.1 1
65 +0,2         +2,2 4.7 1
70 +0,2         +2,2 56 1
75 +0,2         +2,2 6.4 1
80 +0,4         +3,6 7.3 1
90 +0,4         +3,6 9.2 1
100 +0,4         +3,6 11.4 1
110 +0,4         +4,6 13.7 1
120 +0,4         +4,0 16.4 1
130 +0,5         +5,2 19.26 1
140 +0,8         +5,5 22.3 1
150 +0,8         +5,5 25.63 1
160 +0,8         +5,5 28.3 1
180 +0,8         +6,5 38 1
200 +0,8         +10,0 47.3 1
220 +1,5          +10,0 60.2 1
250 +1,5          +10,0 71.3 1
280 +1,5          +10,0 92 1
300 +1,5          +11,2 106 1
350 +1,5          +15,0 142 1

 

Ploče

(mm)

Tolerancija (mm)

Min.     Max.

TERMOPLAST PVC (kg)

1000×1000 mm

1 -0,2       +0,2 1.4
2 -0,2       +0,2 2.9
3 -0,2       +0,2 4.35
4 -0,2       +0,2 5.8
5 -0,2       +0,2 7.2
6 -0,2       +0,2 6.8
8 +0,2       +05 11.3
10 +0,2       +0.5 14
12 +0,2       +0.5 17
15 +0,2       +0.5 21
20 +0,3       +0.8 28
25 +0,3       +1.5 36
30 +0,4       +1.5 43