TERMOPACK TP 010 – teflon aramidna vlakana impregnirana silikonskim uljem.

Primena: Specijalna pletenica za visoke pritiske i niska trenja kod zaptivanja klipnih pumpi u papirnoj, šećernoj, cementnoj, rudarskoj i petrohemijskoj industriji. Uspešno se pokazala u najtežim uslovima zaptivanja u prisustvu abrazivnih medija.

TERMOPACK

TP 010

T (ºC) -100ºC / +280ºC
P (bar) 250 200 35
V (m/s) 2 2 15
pH 2 – 12