TERMOPACK TP 011 – teflonska pletenica čije su ivice ojačane aramidnim vlaknima, impregnirana teflonskom disperzijom.

Primena: Specijalna pletnica za visoke pritiske i niska trenja kod zaptivnih klipnih pumpi u papirnoj, šećernoj, cementnoj, petrohemijskoj industriji. Uspešno se pokazala u najtežim uslovima zaptivanja u prisustvu abrazivnih medija.

TERMOPACK 

TP 011

T (ºC) -100ºC / +280ºC
P (bar) 180 100 30
V (m/s) 2 3 20
pH 2 – 12