TERMOPACK TP 005 – akrilna vlakna impregnirana sa grafitnim uljem.

Primena: Koristi se za pumpe i ventile gde su slabije kiseline i rastvarači.

TERMOPACK

TP 005

T (ºC) -10ºC / +200ºC
P  (bar) 50 20 20
V (m/s) 2 8 8
pH 4 – 10