TERMOPACK TP 014+PTFE – karbonska vlakna impregnirana sa teflonskim uljem.

Primena: Koristi se kod ventila sa visokim pritiscima i temperaturama u hemijskoj i petrohemijskoj industriji, elektranama i energetskim postrojenjima, čeličanama i drugim mestima gde su prisutni zahtevni uslovi rada.

TERMOPACK 

TP 014+PTFE

T (ºC) -200ºC / +280ºC
P (bar) 300 100 25
V (m/s) 2 2 15
pH 0 – 14