TERMOPACK TP 209 – pamučna vlakna impregnirana sa lojem i sredstvom za podmazivanje.

Primena: Ima ogromnu primenu u svim granama industrije.

TERMOPACK

TP 209

T (ºC) 0ºC / +120ºC
P (bar) 40 8 20
V (m/s) 2 8 10
pH 5 – 9