RUKAVICE BEZAZBESTNE IZOLACIONE za visoke temparature do 1200° C
TIP; RBI 5.,3.,1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PRIMENA: Rukavice se primenjuju kao zaštita ruku od otvorenog plamena i visokih temperatura u livnicama,željezarama odnosno gde god su visoke temparature i potrebno je izolirati temparaturu.

Veličina- 2 cola

Modeli rukavica i oblici:

1. petoprste rukavice
2. troprste + kažiprst + palac rukavice
3. četvoroprste + palac rukavice

Materijal izrade:bezazbestni materijali na bazi E-glass (stakleno platno) ,keramičko platno,kevlar-aramid sa postavom.
Rukavice se rade i prema specijalnim zahtevima.