C3F_Poliuretan_6986_Poliuretan_8

 

 

Poliuretan_9

ELASTOMERI

POLIURETAN PLOČE I ŠIPKE

Poliuretan spada u grupu elastomera,

Poliuretan (PUR i PU) polimer se sastoji od lanca organskih jedinica spojenih karbamat (Urethane) veze. Poliuretana polimeri nastaju kombinacijom dva dvoili više funkcionalnih monomera. Jedan sadrži dva ili više izocijanata funkcionalnih skupina, a druga sadrži dva ili više hidroksilne skupine. Složeniji monomeri se takođe koriste.Alkohol i izocijanata skupine zajedno čine urethane vezu: ROH + RNCOROC(O)N(H)R
-Odlikuju se savitljivošću i rastezljivošću i velikom otpornosti na udar.

Karakteristike:

  • otpornost na habanje i abraziju,
  • otpornost na naftu i naftne derivate,
  • otpornost na sečenje i cepanje,
  • otpornost na udar,
  • širok raspon tvrdoća,
  • visok kapacitet nosivosti (cd. 5 puta veći od gume),
  • otpornost na niske temperature,
  • otpornost na radijaciju,na UV zračenje
  • temperaturni opseg primene: obično od -65 °C do 155°C


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PU

Tvrdoća : 35-95 SHORE
JAČINA PRI ISTEZANJU:30-75 mpa
T-PRIMENE: – 65- 155 C

Elektrootpornost: do 30Kw
Specifična težina gr/cm3 : 1,08-1,2

Isporuka:
šipke:fi 10-200mm
ploče:1-50 mm