TERMOPACK TP 008 PA – sintetičko vlakno od poliamida impregnirano teflonom.

Primena: Koristi se kao zaptivač pumpi i ventila za vodu, paru, kiseline, rastvarače, ulja i maziva u hemijskoj, celuloznoj, papirnoj industriji i brodogradnji.

TERMOPACK

TP 008 PA

T (ºC) -50ºC / +280ºC
P (bar) 1 2 15
V (m/s) 100 60 20
pH 1 – 13