Termoplast PMMA – pleksiglas/akril/klirit

PMMA je providna termoplastika koja spada u jedan od najviše korišćenih i proizvedenih polimera. Najčešće se javlja kao zamena za staklo, s tim što je upola lakši i do 10 puta izdržljiviji od stakla iste debljine.

Pleksiglas se odlikuje izuzetnim optičkim karakteristikama, UV je stabilan, izuzetno otporan na sve vremenske uslove, sertifikovan za kontakt sa hranom, može se termooblikovati. Ploče od pleksiglasa se dobijaju ekstrudiranjem ili livenjem, dok se šipke i cevi dobijaju ekstrudiranjem.
Od akrilnih ploča se izrađuju akvarijumi, TV ekrani, prozori, optički instrumenti. Služi kao zamena za staklo na mašinama i opremi, za izradu displeja na svetlećim reklamama, raznih tipova polica, kutija za glasanje, a naročito veliku primenu ima u prehrambenoj industriji prema HACCP standardu. Temperatura primene: -40ºC / +105ºC. 

Nudimo mogućnost sečenja, savijanja i obrade pleksiglasa po zahtevu.

 

boja: providna

Ploče Tolerancija (mm)

Min.     Max.

TERMOPLAST PMMA

(Kg)

2050×3050 mm

2 +0.07      +0.1 15
3 +0.08       +0.12 22.5
4 +0.1       +0.14 30
5 +0.16       +0.18 37.5
6 +0.18       +0.23 45
8 +0.25       +0.3 60
10 +0.3       +0.4 75
15 +0.5       +0.6 112.5

 

boja: transparentna-providna

Šipke

Tolerancija (mm)

Min.         Max.

TERMOPLAST PMMA

Kg/m

Dužina

m

5 -0.2         +0.2 0.03 2
6 -0.2         +0.2 0.04 2
8 -0.4         +0.4 0.07 2
10 -0.4         +0.4 0.1 2
12 -0.4         +0.4 0.14 2
15 -0.4         +0.4 0.23 2
18 0.0          +0.4 0.32 2
20 0.0          +0.4 0.4 2
22 0.0          +0.6 0.49 2
25 0.0          +0.6 0.62 2
28 0.0          +0.6 0.77 2
30 0.0          +1.2 0.9 2
35 0.0          +1.2 1.17 2
40 0.0          +1.2 1.53 2
50 0.0          +1.2 2.33 2
60 0.0          +1.4 3.59 2

 

boja: providna

Cevi

 Dxd

Tolerancija (mm)

D                               d

Min.    Max.              Min.   Max.

Debljina zid

mm

 

TERMOPLAST PMMA 

Kg/m

Dužina

m

7×5 +0.3     -0.3 +0.4     -0.4 1 0.024 2
8×4 +0.3     -0.3 +0.4     -0.4 2 0.048 2
10×8 +0.3     -0.3 +0.4     -0.4 1 0.036 2
10×7 +0.3     -0.3 +0.4     -0.4 1.5 0.05 2
10×6 +0.3     -0.3 +0.4     -0.4 2 0.063 2
12×8 +0.3     -0.3 +0.6     -0.6 2 0.08 2
12×6 +0.3     -0.3 +0.6     -0.6 3 0.1 2
13×10 +0.3     -0.3 +0.6     -0.6 1.5 0.04 2
15×11 +0.3     -0.3 +0.6     -0.6 2 0.1 2
15×10 +0.3     -0.3 +0.6     -0.6 2.5 0.12 2
16×12 +0.3     -0.3 +0.6     -0.6 2 0.11 2
20×16 +0.3     -0.3 +0.6     -0.6 2 0.14 2
20×14 +0.3     -0.3 +0.6     -0.6 3 0.2 2
25×21 +0.3     -0.3 +0.6     -0.6 2 0.18 2
25×19 +0.3     -0.3 +0.6     -0.6 3 0.26 2
30×26 +0.5     -0.5 +0.7     -0.7 2 0.22 2
30×24 +0.5     -0.5 +0.7     -0.7 3 0.32 2
30×22 +0.5     -0.5 +0.7     -0.7 4 0.41 2
30×20 +0.5     -0.5 +0.7     -0.7 5 0.5 2
38×32 +0.5     -0.5 +0.7     -0.7 3 0.41 2
40×36 +0.5     -0.5 +0.7     -0.7 2 0.3 2
40×34 +0.5     -0.5 +0.7     -0.7 3 0.44 2
40×32 +0.5     -0.5 +0.7     -0.7 4 0.51 2
40×30 +0.5     -0.5 +0.7     -0.7 5 0.7 2
50×46 +0.8     -0.8 +0.8     -0.8 2 0.38 2
50×44 +0.8     -0.8 +0.8     -0.8 3 0.56 2
50×42 +0.8     -0.8 +0.8     -0.8 4 0.43 2
50×40 +0.8     -0.8 +0.8     -0.8 5 0.9 2
60×56 +0.8     -0.8 +0.8     -08 2 0.46 2
60×54 +0.8     -0.8 +0.8     -0.8 3 0.68 2
60×52 +0.8     -0.8 +0.8     -0.8 4 0.9 2
60×50 +0.8     -0.8 +0.8     -0.8 5 1.1 2
70×64 +0.8     -0.8 +0.8     -0.8 3 0.8 2
70×62 +0.8     -0.8 +0.8     -0.8 4 1.1 2
70×60 +0.8     -0.8 +0.8     -0.8 5 1.29 2
80×74 +0.9     -0.9 +0.9     -0.9 3 0.92 2
80×72 +0.9     -0.9 +0.9     -0.9 4 1.2 2
80×70 +0.9     -0.9 +0.9     -0.9 5 1.5 2
90×84 +0.9     -0.9 +0.9     -0.9 3 1.1 2
90×82 +0.9     -0.9 +0.9     -0.9 4 1.36 2
90×80 +0.9     -0.9 +0.9     -0.9 5 1.68 2
100×94 +1.5     -15 +0.9     -0.9 3 1.15 2
100×92 +1.5     -1.5 +0.9     -0.9 4 1.52 2
100×90 +1.5     -1.5 +0.9     -0.9 5 1.86 2
110×104 +1.5     -1.5 +0.9     -0.9 3 1.27 2
110×100 +1.5     -1.5 +0.9     -0.9 5 2.1 2
120×144 +1.5     -1.5 +0.9     -0.9 3 1.4 2
120×110 +1.5     -1.5 +0.9     -0.9 5 2.3 2
134×128 +1.5     -1.5 +0.9     -0.9 3 1.6 2
134×124 +1.5     -1.5 +0.9     -0.9 5 2.65 2
150×144 +1.5     -1.5 +0.9     -0.9 3 1.67 2
150×142 +1.5     -1.5 +0.9     -0.9 4 2.3 2
150×140 +1.5     -1.5 +0.9     -0.9 5 2.87 2
180×172 +2.0     -2.0 +1.1     -1.1 4 2.8 2
200×194 +2.0     -2.0 +1.1     -1.1 3 2.35 2
200×192 +2.0     -2.0 +1.1     -1.1 4 3.1 2
200×190 +2.0     -2.0 +1.1     -1.1 5 3.8 2

Fizička svojstva pleksiglasa:

 • Transparentnost

U bezbojnoj formi pleksiglas je transparentan kao najfinije optičko staklo. Njegova ukupna providnost je 92%, a to je najveća providnost bilo kog materijala koja je fizički moguća.

 • Otpor na lom

Pleksiglas ima od 6 do 17 puta veći otpor na lom od običnog stakla debljine od 0.125 ‘ do 0.250’. Kada je izložen udarcima koji premašuju njegovu otpornost, pleksiglas smanjuje opasnost od povrede, jer se razbija u velike komade koji nemaju oštre ivice, pri čemu se delovi raspadaju malom brzinom zbog lakoće materijala.

 • Otpornost na vremenske uslove

Dugogodišnja izloženost pleksiglasa (klirita) najrazličitijim vremenskim prilikama, dokaz je njegove otpornosti na vremenske uticaje. Nijedan drugi transparentni plastični materijal nema otpornost na vremenske uticaje kakvu poseduje pleksiglas.

 • Hemijska otpornost

Pleksiglas ima odličnu otpornost na većinu hemikalija, uključujući i neorganske baze i kiseline, kao što su amonijak i sumporna kiselina, kao i alifatičnih ugljovodonika kao što su heksan, oktan i derivati nafte.
Otpornost klirita je testirana sledećim hemikalijama:

 • Benzin
 • Hlorovani ugljovodonici kao što su metilen-hlorid, rastvarač cementa u širokoj upotrebi, i ugljen-tetrahlorid.
 • Aromatični rastvarači kao što je terpentin, benzen i toluen.
 • Etil i metil alkoholom.
 • Organske kiseline kao što su sirćetna kiselina; fenol i lisol.
 • Razređivači lakom i kao i razni estri, ketoni i etri.
 • Mala masa

Klirit je više nego dvostruko lakši od stakla. Težak je 43% težine aluminijuma, i 70% težine magnezijuma.

 • Dimenzionalna stabilnost

Klirit je poznat po svojoj otpornosti na skupljanje i deformisanje tokom dugog perioda eksploatacije. Mnogi instrumenti i alati za crtanje koji zahtevaju visoku otpornost na deformacije i dimenzionalnu stabilnost su proizvedeni od pleksiglasa.

 • Zapaljivost

Pleksiglas je zapaljiva termoplastika i treba da se tretira kao obični zapaljivi materijal poput drveta. Temperatura samo paljenja klirita (spontanog sagorevanja) je između 850 stepeni F i 869 stepeni F. Temperatura na kojoj će se materijal zapaliti u prisustvu plamena je između 550 stepeni F i 570 stepeni F. Iako je temperatura paljenja klirita veća nego kod drveta, on energično sagoreva i brzo stvara toplotu kada je u plamenu. Primarni proizvodi sagorevanja su ugljen monoksid i ugljen dioksid, međutim, prilikom sagorevanja ne proizvodi veće količine dima i otrovnih gasova od onih koje proizvodi sagorevanje drveta ili papira. Kada je klirit u pitanju, pridržavajte se zaštitnih mera od vatre i požara kao za različite vrste drveta i proizvoda od papira.

 • Otpornost na toplotu

Pleksiglas reaguje na veoma visoke temperature, pri čemu može doći do omekšanja materijala i deformacije oblika. S druge strane, na pleksiglas ne utiču hladnoća i niske temperature, tako da ne postaje krt i sklon lomovima.

 • Električna otpornost

Pleksiglas ima veću otpornost od većine drugih materijala, što ga čini idealnim izolatorom.

 • Jednostavnost izrade

Pleksiglas može da se seče, buši i mašinski obrađuje poput drveta ili metala. Kada se zagreva na odgovarajućoj temperaturi i dovede u stanje u kojem može da se savija, od pleksiglasa može da se formira gotovo bilo koji oblik.

 • Reciklaža

Potpuno reciklabilna termoplastika. Zahvaljujući hemijskoj prirodi pleksiglasa, proces reciklaže se može ponavljati iznova pri čemu materijal ne gubi svojstva.