BEZAZBESTNA_PLOCA

Bezazbestne izolacione ploče-karton  BAK 850 i1100 – Bezazbestna lepenka

BAK 850
– adekvatna zamena za azbestne ploče po DIN-u 8752. Za razliku od azbestnih ploča potpuno su neškodljive po zdravlje. Proizvedene iz specijalnih vlakana aluminija, kalcijevog silikata i zanemarljivog postotka organskih materija. kombinaciji sa vezivom daju temperaturno stabilan materijal sa vrlo niskom provodljivošću topline.  Ovisno o sastavu, otporne su na temperature  do: 850 ; 1000 ; 1100 °C , a ploče na bazi keramičkih vlakana i do 1500 °C.

BAK 1100 – napravljen je od specijalnih keramičkih i mineralnih vlakana. Sa puniocima i vezivnim materijalima postiže se visoka temparaturna otpornost i mala toplotna provodljivost.Vezivna sredstva sagorjevaju na tem.500 C pri čemu materijal gubi boju a poslije na još  većoj temparaturi gubitak boje prestaje.  Temparatura primene 1100 C.

BAK 850 i 1100 osnovne
karakteristike
Karakteristike
Jedin. mere
vrednost
Gustoća
(kg/dm3)
0,9-1 (+/-5%)
Otpornost na istezanje
(Mpa)
3
Otpornost na savijanje
(Mpa)
5
Deformacija pri 21 Mpa
(%)
40
Postotak vlage
(%)
2
Koef.topl.provodljivosti
W/m°K
0,11
Boja
bež ili siva
Standardne dimenzije ploče: 1.000×1.000
mm
Standardne debljine ploče: 2; 3;
4; 5; 6; 8; 10; 12 mm

PRIMENA – toplotna izolacije u železarama,livnicama, staklarama,za izolaciju toplovodni kotlova,bojlera,gorionika, sušara i na svim mestima gde treba temparaturna izolacija.