TERMOPACK TP 007A – teflon grafit i aramidna vlakna.

Primena: Višenamenska zaptivna pletenica, naročito pogodna za zaptivanje klipnih pumpi, mešača, reaktora, kao i procesnih i hemijskih ventila i pumpi. Preporučuje se za zaptivanje abrazivnih fluida, kao i za hladnu i toplu vodu, paru, ulja, maziva, rastvarače, razblažene kiseline i baze, slanu vodu, otpadne vode…

TERMOPACK

TP 007A

T (ºC) -100ºC / +280ºC
P (bar) 250 200 80
V (m/s) 2 3 25
pH 2 – 14