TERMOPACK TP 008 – akrilna vlakna impregnirana sa teflonskim i parafinskim uljem.

Primena: Koristi se za pumpe i ventile gde su slabije kiseline i rastvarači.

TERMOPACK

TP 008

T (ºC) -50ºC / +200ºC
P (bar) 50 20 20
V (m/s) 2 2 12
pH 2 – 12