TEFLON PLATNOTEFLON PLATNO2.

TEFLON PLATNO LEPIVO I NELEPIVO radi se u sledećim dimenzijama:
0,08mm
0,13mm
0,15mm
0,25mm
0,35mm

TEFLON MREŽE
-debljina 0,8-1,2mm
-širina 2050-3200mm
-dužina 30-90 m

Primena teflon platna je zavarivanje folija pri pakovanju, (postavlja se na kantal ili cekas žicu) za transportne trake u pekarama, fiksir prese u tekstilnoj industriji te za zavarivanje PVC profila, za mašine prilikom sitioštampe tj. transportna traka na termotunelu.

Isporučuju se i u obliku beskonačnih traka zavarenih pod određenim uglom kao 0,25x60x4000mm itd.

Teflon_platno_.naslovna_strana

355_TEFLON_MREZE