STAKLENO PLATNO I TRAKE TP NA 105A

53E_staklene_trake

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Stakleno platno i trake proizvedeni su od visoko kvalitetno teksturiziranog E-staklenog prediva.

Imaju sledeće glavne karakteristike :
– otpornost na temperature do 650°C
– dobra toplinska i hladna izolacija
– dobra vučna čvrstoća i velika otpornost na kidanje
-nisu zapaljivi i ne prenose vatru, gasno su nepropusna
-neraspadivi su
-otporni su na ulja, otopine i mnoge hemijske agense

HEMIJSKI SASTAV :

SiO2– 55,00 %
Al2O-15,00 %
CaO-17,00 %
B2O3-8,00 %
MgO-4,50 %
Fe2O3-0,50 %

FIZIČKO – MEHANIČKE OSOBINE :

Specifična težina: 0,65 gr/cm 3  +- 5 %
Vučna čvrstoća: 340,00 kg/dm3
Produženje naprekid: 4,80 %

Tačka omekšanja: cca 750 – 800°C
Tačka topljenja: 1100°C

Gustina vlakna: 19-23 za debljinu 2-10mm

TOPLINSKA PROVODLJIVOST :
150°C= 0,05 K col/m H°C
250°C= 0,06 K col/m H°C
350°C= 0,08 K col/m H°C

ELEKTRIČNA PROVODLJIVOST :

 – vrlo dobar izolator na visoki napon

Trake se proizvode od visokokvalitetnog teksturiranog E-GLASS prediva s porubom. Vrlo su elastične i imaju veliku mehaničku otpornost, te visoku otpornost na izolaciju.

 Primenjuju se za :
– izolaciju kablova i cevi
– obloge kablova i cevi
– električna izolacija
-izolaciju auspuha i drugih grejnih tela

STAKLENE  TRAKE su u debljini 1-10 mm, širina 10-200 mm, dužina po zahtevu.

Najznačajnija primena je u energetskom sektoru kao što su termoelektrane i toplane, železare, livnice itd.

STAKLENO PLATNO TP NA 105A

436_Stakleno_platno

STAKLENO PLATNO proizvodi se u rolni sa bočnim porubima. Ima vrlo dobre mehaničke, termo
karakteristike i velike elastičnosti .

Primenjuje se za :

– proizvodnju zaštitne robe ( rukavice, odela, kape, pregače… )
– proizvodnja oblikovanih pokrivača za zaštitu tokom zavarivanja-ponjave za varioce
– oblaganje zida kotlova, brodova i sl.
– proizvodnja tekstilnih kompenzatora za kompenzaciju vibracije
– oblaganje cevovoda

 Isporučuje se jednostrano obložena aluminijem, armirana SS žicom-inconel, silikonizirana jednostrano i obostrano.

DEBLJINE: 0,1-5 mm
ŠIRINE: 10-2000 mm
DUŽINE: min od 30 m do prema zahtevu

KERAMIČKO PLATNO I TRAKE TP NA 105C

KERAMICKO_PLATNO 16D_KER.PLAT

KERAMIČKO PLATNO TP NA 105C:

Izrađeno je od kvalitetnih keramičkih vlakana promera 2 – 4 mikrona. Kao vezivno sredstvo upotrebljava se staklena nit ili inconel žica, što određuje i njihovu mogućnost postizanja radne temperature.

Temparatura primene je T=1260°C, ukoliko ima kao vezivno sredstvo upleteno s keramičkom niti staklenu nit, onda je radna temperatura T=850°C, budući da se na većim temperaturama od te staklena nit topi, keramička ostaje i više ne prileže na mesto ugradnje kao ranije. Kod inconel žice je radna temperatura T= 1050°C; 1100°C ili 1150°C – u zavisnosti od karakteristika žice da podnosi temperaturu.

Upotrebljava se kao materijal za termoizolaciju i zaptivanje kod peći na visoke temperature, lagana izolacija kod cevovoda u procesu proizvodnje u petrohemiji, termoelektranama, toplanama, u livnicama kao izolacija kablova i creva, kao zavese za varioce.
Dolaze u debljinama od 2 – 5mm , širine 1000 mm, u rolama dužine 30 metara.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Imaju sledeće glavne karakteristike :
– otpornost na temperature do 1200°C
– dobra toplinska i hladna izolacija
– dobra vučna čvrstoća i velika otpornost na kidanje
-nisu zapaljivi i ne prenose vatru, gasno su nepropusna
-neraspadivi su
-otporni su na ulja, otopine i mnoge hemijske agense

Chemical reagent
Strength preservation
10%NaOH
67%
Saturated Ca(OH) 2
69%
10%H 2 SO 4
68%
10%HCL
76%

Hemiski sastav: Al2O3>48% i SIO2- 52 %

Toplinska provodljivost: 0.12-0.2w/(m.k)

Platno stakleno za varioce- vatrootporno

Platno za varioce štite okolinu oko mesta zavarivanja kao i od brušenja, sečenja, varnica i drugog istopljnog materijala tokom zavarivanja. Otpornost na temperature od 650°C, povremeno do 1100 °C. Platno je napravljeno od staklenih silikatnih  vlakana. Platno je premazano samogasivim premazima koji istovremeno poboljšavaju njihove mehaničke karakteristike i osobine. Platno je  u standardnim dimenzijama: 100 x 100 cm, 200 x 100 cm, 200 x 100 cm, 300 x 200 cm, 300 x 300 cm, 400 x 300 cm , 400 x 400 cm, i rolne 1×30 m.

Protivpožarno platno
Protiv požarno platno-ćebad koristi se za gašenje požara. Vatra se gasi na način da se platno razvije preko vatre i usled nedostatka kiseonika vatra se gasi.
Platno je presavijeno i spakovana u  crvene futrole na kojima su  ugrađeni ojačani otvori za kačenje na zid,
Platno odgovara evropskom standardu: EN – 1869.
Materijal izrade od staklenih silikatnih vlakana za temperature od 650°C, povremeno do 1100 °C
Proizvodi se u sledećim veličinama: 180 x 180 cm