Primena: za usisavanje i transport  vina, mleka, soka, pijaće vode, piva, kafe

Sastav : PVC

Omotač: PVC meki providni

Ojačanje: PVC spirala crvena

Temperatura: -5°C do +65°C

Naziv creva: Termoplast  HeliFleks  Wine SD  Food Grade

*creva su napravljena prema standardima: ISO 1307, FDA i EU 10/2011 A, B, C

PVC crevo prehrambeno UP – Termoplast HeliFleks Wine

20 27 8.5 26 0.9 80 0.3 50
25 32 8 24 0.9 100 0.4 50
30 37 8 24 0.9 120 0.5 50
32 39 8 24 0.9 150 0.5 50
38 45 8 24 0.9 160 0.6 50
40 47 8 24 0.9 170 0.7 50
50 58 8 24 0.9 200 0.9 50
60 68 7 21 0.9 250 1.5 50
75 85 6 18 0.9 300 1.8 30
80 91 5 15 0.9 350 2 20
90 103 5 15 0.9 400 2.5 20
102 115 4 12 0.9 450 3 20
110 126 4 12 0.9 500 3.5 20
125 142 4 12 0.9 650 4 20
152 170 3 9 0.9 750 6 20