Primena: za transport vode, mleka, vina, sirupa, praškastih i zrnastih materijala

Sastav : PVC providni

Omotač: PVC meki

Ojačanje: čelična spirala

Temperatura: -5°C do +65°C

Naziv creva: Termoplast CristalFlex FOOD GRADE

*creva su napravljena prema standardima: ISO 1307, FDA i EU 10/2011 A, B, C

PVC crevo sa čeličnom spiralom – TERMOPLAST CristalFlex

13 19 7 21 0.7 25 0.18 60
16 22 6 18 0.6 35 0.22 60
20 27 5 15 0.5 50 0.28 60
22 29 5 15 0.5 55 0.34 60
25 33 5 15 0.45 60 0.36 60
30 39 5 15 0.45 70 0.51 60
32 41 5 15 0.4 75 0.60 60
35 44 4 10 0.4 80 0.65 60
38 47 4 10 0.3 90 0.73 30
40 50 4 10 0.3 95 0.8 30
50 60 4 10 0.25 125 1.2 30
60 72 4 10 0.2 140 1.8 30
75 84 4 10 0.2 200 2.5 30
80 94 2 6 0.2 220 2.7 30
100 114 2 6 0.2 300 3.3 30