Primena: u prehrambenoj industriji za transport pijaće vode, mleka, soka, pneumatiku, kao i ostalim industrijama

Sastav : PVC providni

Omotač: PVC meki providni

Ojačanje: poliesterska vlakna

Temperatura: -5°C do +65°C

Naziv creva: Termoplast  CristalTex-10  Food Grade  (plavo )

Naziv creva: Termoplast  CristalTex-20  Food Grade  (crveno)

*creva su napravljena prema standardima: ISO 1307, FDA i EU 10/2011 A, B, C

PVC creva arimirana providna – Termoplast CristalTex 10 i 20

6 12 20 60 17 0.11 50
8 14 20 60 25 0.13 50
10 16 20 60 30 0.15 50
13 18 12 35 43 0.18 50
13 19 15 45 52 0.18 50
16
21 14 42 55 0.18 50
16 22 15 45 60 0.21 50
19 25 13 30 70 0.31 50
19 26 15 45 80 0.34 50
25 32 10 30 150 0.39 50
32 40 7 21 180 0.55 50
38 46 6 18 260 0.65 50
50 62 8 24 450 1.35 25