Primena: prehrambenoj industriji za transport pijaće vode, mleka, soka i vazduha pod pritiskom

Sastav : PVC

Omotač: PVC meki

Ojačanje: poliesterska vlakna

Temperatura: -5°C do +60°C

TERMOPLAST PVC creva arimirana za hranu

6 12 20 60 17 0.11 50/100
8 14 20 60 25 0.13 50/100
10 16 20 60 30 0.15 50/100
13 17 12 35 43 0.18 50
13 20 12 35 52 0.18 50
16 22 10 30 60 0.21 50
19 25 10 30 70 0.31 50
25 32 10 30 150 0.39 50
32 42 8 24 200 0.66 50
38 48 8 24 300 0.87 50
50 62 8 24 450 1.35 25
Naziv: Termoplast CristalTex-10 Food Grade i Termoplast CristalTex-20 Food Grade