Primena: za usisavanje i transport drvenih, metalnih opiljaka, šećera, soli, prehrambenih sirovina, vazduha, gasa, peleta, granulata…

Sastav : PUR (poliuretan)

Omotač: PUR (poliuretan)

Ojačanje: žičana spirala

Temperatura: -40°C do +90°C

 

TERMOPLAST PUR Heliflex creva sa žičanom spiralom

20 0.4 5 0.10 30
25 0.4 6 0.11 30
30 0.4 7 0.13 30
35 0.4 8 0.14 30
40 0.4 10 0.15 30
45 0.4 12 0.17 30
50 0.4 13 0.18 15
60 0.4 15 0.22 15
63 0.4 16 0.23 15
70 0.4 18 0.33 15
75 0.4 19 0.35 15
80 0.4 20 0.37 15
90 0.4 22 0.42 15
100 0.4 20 0.48 15
110 0.4 22 0.52 15
120 0.4 24 0.55 15
125 0.4 25 0.59 15
130 0.4 26 0.61 15
140 0.5 28 0.66 15
150 0.5 30 0.71 15
160 0.5 32 0.75 15
170 0.5 34 0.78 15
180 0.5 36 0.83 15
200 0.5 40 0.92 15
220 0.5 45 1.12 15
250 0.6 50 1.31 15
300 0.6 60 1.52 10
350 0.6 70 1.81 10
400 0.6 80 2.12 10
450 0.6 90 2.33 10
500 0.6 100 2.51 10
600 0.6 120 3.12 10