TG RS Viton je guma otporna na ugljovodonike, rastvarače i mnoge hemijske proizvode visoke koncentracije. Takođe je otporna na atmosferske uticaje, ozon, starenje i na opseg visokih temperatura. Koristi se u vojnoj, naftnoj, hemijskoj i farmaceutskoj industriji.

TERMOGASKET

Viton guma

Boja crna
Spec. težina (gr/cm3) 2
Tvrdoća (Shore A) 70 ± 5
Zat. čvrstoća (kg/cm2) 50
Istezanje do (%) 200
1 – 5 1000 10000 -20 / +250