Termoplast Pluta gumirana
PLUTA GUMIRANA
Gumirana pluta je izrađena od određenog granulata plute i kaučuka otpornog na ulje i temperaturu do 125C (398K).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Tvrdoća Sh.A: 80 ± 5 80 ± 5 60 ± 5
Specifična težina g/cmł: 0,9 – 1 0,9 – 1,1 1 – 1,5
Faktor savitljiv.: 12 12 12
Jačina na kidanju, N/cmł: 250 300 150

NAMENA

Gumirana pluta je namenjena za izradu dihtunga (zaptivki) koji se
koriste za zaptivanje kod motora sa unutrašnjim sagorevanjem,
transformatora, uljnih agregata plinskih uređaja, uređaja za transport
nafte, naftnih derivata itd.
NAJBOLJA JE ZA ZAPTIVANJE ELEKTROLIZERA U TERMOELEKTRANAMA, VEOMA JE OTPORNA NA VODONIK.

NAČIN ISPORUKE
Gumirana pluta TIP 25 isporučuje se u tablama veličine 1200 x 900 mm i debljine 1,00 do 20,00 mm.

Gumirana pluta TIP 27 se isporučuje u tablama 450 x 450 i debljine od
1,00 do 10,00 mm. Na bazi kvaliteta ovih materijala izrađuje se i
isporučuju sve vrste oblikovanih zaptivki na osnovu tehničke
dokumentacije i zahteva kupaca.