TG RS Electric je elektroizolaciona guma koja izdržava napon od 20 kV do 40 kV. Ona obezbedjuje zaštitu ljudi i uređaja od visokog napona. Sastoji se od dva gumena sloja, podloge i gazećeg sloja. Gazeći sloj je u crnoj ili zelenoj boji. Upotrebljava sekao staza ili obloga u elektro centralama, elektro kabinama, trafo stanicama i drugim mestima gde postoji opasnost od udara električne struje.

TERMOGASKET

elektroizolaciona guma

Boja crna
Spec. težina (gr/cm3) 1.6
Tvrdoća (Shore A) 65 ± 5
Zat. čvrstoća (kg/cm2) 80
Istezanje do (%) 250
2 – 6 1200 10000 -30 / +90