Rubber_Plates___Rolls
guma_armiranagumene_ploce_u_boji
Guma_u_rolni guma_u__tabli-najboljaguma_.20.5

TG RUBER SHEET

PRIMENA
Koristi se kao zaptivni materijal za zaptivanje vode,vazduha nafte i naftni derigvata ,organski i neorganski kiselina,lužina i rastvarača te zaptivanje u prehrambenoj industriji,elektroizolacija u trafovima i liftovima za 20 KV.
Koriste se i za različite namene u industrijskim uslovima eksploatacije za oblaganje prostorija, hala,kao zaštita od udara. Iz ploča se isecaju razni zaptivači,ulošci,podmetači,mebrane.

KVALITET: prema nameni i kvalitetu postoje sledeći tipovi gume:

1.TG RS Ruber sheet SBR-gumene ploče opšte namene
-mogu biti obostrano glatke,sa otiskom tekstila sa jedne strane i sa obostranim otiskom tekstila

2.TG RS C Ruber sheet cloth SBR-gumene ploče armirane tekstilnim uloškom sa 1,2 i 3 platna.

3.TG RS A Ruber sheet acid EPDM-gumene ploče otporne na kiseline

4.TG RS O Ruber sheet oil NBR-gumene ploče otporne na naftu i naftine derivate

5.TG RS F Ruber sheet food– gumene ploče za prehrambenu industriju-bele boje

6.TG RS E Ruber sheet electric– gumene ploče elektroizolacione-elektro tepih 20 KV širine 1200mm
Tepih se sastoji od dva gumena sloja tj. podloge i gazećeg sloja. Gazeći sloj se radi u crnoj ili zelenoj boji a po zahtevu kupca može se raditi i u drugim bojama.
-postavlja se u svim objektima gde je potrebno obezbediti da ne dođe do elektroprobojnosti, zaštita ljudi i uređaja od proboja visokog napona.
-Elelktroizolacioni tepih se isporučuje uz atest ovlašćenog instituta.

7.TG RS S Ruber sheet shoe– gumene ploče za obuću

8.TG RS A Ruber sheet auto– gumene ploče za auto industriju

-dimenzije rolne-ploče: širina 1000-2000mm,

-dužina 10-30 m.,

-debljina 1-50mm
-boja crna-standardna,bela,zelena,siva·. …

Standard:

SRPS Z.B1.304

OSNOVNE KARAKTERISTIKE GUME.
ELASTOMERI (GUMA)
GLAVNA OSOBINA ELASTIČNOST.
PRIRODNE I SINTETIČKE GUME.
PRIRODNA GUMA
MANJE OD 30% UKUPNE POTROŠNJE GUME.
DOBIJA SE OD DRVETA HEVEA. ZASECA SE DRVO I SKUPLJA SE MLEČNI SOK – LATEKS.
OVAJ SOK OČVRSNE I DOBIJE SE SIROVA GUMA (TVRD I NEELASTIČAN MATERIJAL).
VULKANIZACIJA (1839, Charles Goodyear) – DOBIJANJE GUME OD SIROVE GUME (KORISTI SE SUMPOR I OLOVOKARBONAT).
SINTETIČKE GUME -STIREN-BUTADIJEN GUMA – JEFTINIJA OD PRIRODNE GUME
ZA PNEUMATIKE. NEDOSTATAK – APSORBOVANJE ORGANSKIH
RASTVARAČA (BENZIN, ULJE I SL.) – BUBRE

Naziv ASTM def. SASTAV Osobine
SBR

SBR

Stiren Butadien

Guma na SBR bazi, otporna na vodu, soli, slabe kiseline, atmosferske
utjecaje, vrlo dobrih fizičkih osobina.

Prirodna guma

NR

Prirodni polisopren

Odlikuje se dobrim fizičkim osobinama, te vrlo dobrom otpornošću na
abraziju i kiseline.

Nitril

NBR

Nitril Butadien

Odlikuje se dobrom otpornošću na mineralna ulja, tekuća goriva do
30% aromatskih supstanci i inertne plinove.

EPDM

EPDM

Ethilen Propilen Termopolimer

Odlikuje se vrlo dobrom otpornošću na ozon, starenje, kemijske
otopine, kiseline, lužine, te utjecaj pare.

Neopren

CR
 
Dobrih mehaničkih osobina, vrlo dobre otpornosti na vodu, ulja,
vatrootpornost (samougasivost) i vremenske utjecaje.

Silikon

VMQ

Policloropren

Vrlo otporna na kemijske uticaje, starenje i extremne temp. Pogodna
za kemijsku, prehrambenu i farmaceutsku industriju.

Butil

IIR

Isobutilen Isopren

Odlikuje se dobrim fizičkim osobinama, otpornosću na vodu, udare,
povišenu temperaturu i vremenske utjecaje.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE GUME

Naziv boja spec. težina gr/cm3 tvrdoća Shore A zat. cvrst. kg/cm2 istezanje do % temp. otpornost C
SBR – standard crna 1,5 65 60 250 -20 do +70
SBR – armiran platnom crna 1,5 65 60 250 -20 do +70
NR 45 prirodna guma crna 1,15 45 120 500 -40 do +70
NBR prehrambena bijela 1,45 60 80 500 -30 do +90
NBR 70/ST – NITRIL crna 1,4 70 80 300 -30 do +70
NBR 75/S – NITRIL crna 1,3 75 165 300 -20 do +110
NBR 60 C – NITRIL crna 1,6 60 40 250 -30 do +70
EPDM M65 C crna 1,4 65 80 250 -40 do +100
EPDM M70 S crna 1,3 70 100 350 -40 do +130
CR – NEOPREN 60 C crna 1,3 60 60 250 -30 do +80
CR – NEOPREN 70 ST crna 1,4 70 80 250 -30 do +90
CR – NEOPREN 60 S crna 1,4 60 100 350 -30 do +110
VMQ-SILIKON prozirna 1,2 60 85 300 -50 do +200
IIR-Butyl crna 1,2 70 80 300 -40 do +160
Sandwich typ 1 crna/zelena 1,2/1,2 60/50 100/100 400/400 -30 do +70
SBR+NR Antiabraziv L crna 1,2 60 100 400 -30 do +70

HEMIJSKA I TEMPERATURNA POSTOJANOST MATERIJALA

NR SBR NBR CR IIR EPDM VMQ EU FKM
VODA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PRIRODNIGAS 4 4 1 2 4 2 4 4 1
MINERALNE KISELINE 3 3 3 2 2 2 4 4 1
LUŽINE 1 1 4 1 1 1 4 4 4
ORGANSKE KISELINE 4 4 3 4 2 2 3 4 4
NAFTINI DERIVATI 4 4 1 2 4 4 2 2 1
BILJNA ULJA 4 4 1 2 3 2 1 1 1
VODENAPARA 4 3 4 2 1 1 4 4 1
OZON 4 3 3 2 2 1 1 1 1
TEMPERATURNI OPSEG (OC) -50÷100 -30÷100 -30÷100 -30÷100 -40÷140 -40÷150 -60÷250 -30÷80 -20÷250

LEGENDA:NR-prirodni kaučuk

SBR-Stiren-butadien kaučuk

NBR Butadien-nitrilni kaučuk

CR Polihloropren

IIR Butil kaučuk

EPDM Etilen-propilen ter polimer

VMQ Silikon

EU Poliuretan

FKM Fluor kaučuk

Ocena postojanosti:

1 – Postojan u potpunosti

2 – Postojan,

3 – Delimično postojan,

4 – Nepostojan.

SIROVINE ZA GUMENE SMEŠE

Naziv Vrsta polimera Tvrdoća[ °Sh A ] Temp. opseg
primene
[°C]
Primena Napomena
PERBUNAN Kopolimer butadiena i nitrila akrilne kiseline. 50 – 90 -40 do+120 Mineralna hidraulična ulja, vazduh, voda, različitehemikalije, benzin. Otporan prema habanju. Neotporan prema uljima vegetabilnebaze, jer se u uljima rastvara.
UREPAN Kopolimer izocijanata i estera adipinske
kiseline saetilenglikolom.
70 – 95 -25 do+80 Mineralna ulja, ozon, benzin. Velika otpornost prema habanju usled trenja. Neotporanprema vreloj vodi, kiselinama i bazama.
Prirodnikaučuk Polizopren 50 – 90 -50 do+100 Ulja, alkoholne baze, voda, alkohol, različiti vodenirastvori hemikalija. Vrlo elastičan i otporan prema habanju. Potpuno neotporanprema uljima mineralnog porekla.
EPDM Etilen-propilen terpolimer kaučuk. 40 – 90 -45 do+150 Vruća voda i para, kiseline i baze, alkoholi, ketoni,estri, ulja za kočnice, (ATE -blan, UKA-2), hidrauličke tečnosti na baziglikol-voda itd. Neotporan prema alifatskim, aromatskim i hloriranimugljovodonicima.
BAYPREN Polihloropren 50 – 90 -45 do +120 Atmosferilije, pare benzina, pare ulja i drugihrastvarača, morska voda. Nezapaljiv.
Butil kaučuk Kopolimer izobutilena
i izoprena
45 – 85 -40 do+100 Atmosferilije, gasovi, BOT, hlorovodična, sumpornakiselina. Neotpornostprema gorivima i mazivima.
Silikonkaučuk Hlorirani polisilikon ili polisiloksan 50 – 80 -60 do+150 Vazduh i inertni gasovi na visokoj temperaturi, ozon, uljasa visokom anilinskom tačkom.
VITON Kopolimer vinildenfluorida i heksafluorpopilena 65 – 80 -26 do+200 Mineralna ulja, hipoidna ulja.