TERMOGASKET Termoflon G25  je specjalan teflon punjen sa 25% staklenim vlaknika, čime nudi bolju otpornost na puzanje i habanje u odnosu na standardni Termoflon (teflon). Termoflon G25 ima poboljšanu dimenzionalnu stabilnost i poboljšava otpornost na puzanje.

Karakteristike Termoflon G25:

  • Izuzetno visoka hemijska otpornost pH 0-14
  • Vrlo dobra otpornost na temperaturu od -200°C do + 260°C
  • Veoma nizak koeficijent trenja
  • Visok koeficijent toplotnog širenja
  • Odlična električna izolaciona svojstva

Primena:

  • Hemijska postrojenja (ventili, komponente pumpi, fitingi, rezervoari)
  • Kućišta ventila
  • Klizne aplikacije pod visokim hemijskim pritiskom

Speifična gustina teflona – 2.26 g/cm3

Špke: ∅ 20 – 110 mm x 1 m / 0,3 m

Cevi: 15/40 – 190/150 mm