Mašina za sečenje klingerita

TERMOGASKET gasket cutter – TYPE TG GC 1500

 

Opšta uputstva za ugradnju bezazbestnog klingerita i montažu:

1. Čišćenje i inspekcija
Uklonite sve stare materijale i otpadake od zaptivne površine. Molimo vas da obratite pažnju da niie oštećena zaptivna površina i koristite odgovarajući alat za to. Zavrtnji, navrtke, podloške i sl moraju se proveriti da nisu hrapavi ili napukli. Osim toga zaptivne površine mora da bude neoštećena bez ogrebotina i da imaju ravnu površinu. Oštećene delove zameniti. Zaptivne površine ne smiju biti iskrivljene. Materijal i dimenzija zaptivki koji se koriste, mora da odgovara specifikacijama.

2. Ugradnja klingerita u armature-flanšnu-prirubnicu.
Ubacite zaptivač u prostor između dve prirubnice. Prirubnicu treba montirati bez upotrebe prekomerne sile. Zaptivne površine moraju biti postavljene u ravni-paralelno jedan sa drugim. Svaka i svako odstupanje od idealnog prilagođavanja mora da se ispravi. Zaptivač mora biti dobro centriran u odnosu na rupu za vijak i biti ugrađen u čistu, suvu I ne masnu površinu. Pažnja: Posebno grafitni zaptivači ne smju biti ugradjivani vlažni pre i tokom ugradnje.

3. Podmazivanje i zatezanje matica.
Koristite samo preporučena I odobrena maziva (proverite temperature!). Nanesite ravnomerno na svu površinu maziva. Obezbediti da maziva ne kontaminiraju prirubnicu, ili dodirne površine zaptivanja. Preporučujemo da se koristite nitrid podloške.Uvek koristite kalibrisan ključ sa obrtnim momentom ili druge kontrolisane zatezne uređaje. Zavrtnje uvek zategnuti unakrsno. Nakon zatezanja vijka rukom (Pažnja: posle svega za grafitni zaptivači prvi zavrtanju nikada ne treba da je prezategnuta previše), treba da koristite obrtni moment-ključ tri puta za svaki zavrtanj, dok svaki put podizati obrtni momenta još malo (prvi put : 40%, drugi put: 75%, treći put: 100%). Svi zavrtanij treba da se zavrću jedan za drugimum smeru kazaljke na satu.

4. Dalja uputstva
Nikada ponovo ne pritežite bez azbestni klingerit nakon što su bili izložen visokim temperaturama ili bio u funkciji. Svaka montaža treba da bude na sobnoj temperaturi i bez pritiska.

Uklonjene zaptivače nikada ne montirati ponovo.

 

TERMOGASKET LLC USA

Description:
The TERMOGASKET® gasket cutter is a device for the realization of gaskets with diameters ranging from 20 mm to 1500 mm. Circular gaskets can be produced exactly on size. Any gasket material may be cut: asbestos-free, graphite, rubber, ptfe, pvc, carbon and leather.

Instructions for use
• Position the centering pin for the desired gasket diameter and then lock by aid of special lever
• Position the face
• Lower the cutting blade until the face is slightly etched
• Fasten the position of the cutting blade and then lock it
• Lift the cutting blade by aid of the small handwheel
• Make a centering hole into the sheet from which
the gasket has to be cut
• Position the sheet on the centering pin
• Cut the gasket by turning the bigger handwheel after having sufficiently lowered the cutting blade
If the material to be cut has a thickness of more than 3 mm, the use of the face can be avoided by cutting the sheet through approximately half of its thickness, by then turning it over and carrying out the same cutting operation on the other face of the sheet

Important
The pin of the cutting blade has to be occasionally lubricated through the special lubrication spots. The adjustment of the cutting depth is necessary for the first gasket only, or when materials of a different thickness are employed. The cutting edge of the blade must in no way rest on the pin. The cutting blade is subject to wear, but may be sharpened or replaced without any difficulty. The cutting device is supplied with a spare blade.