Crevo je napravljeno od staklenih vlakana koje je obloženo silikonom, i ojačano sa čeličnom spiralom

Primena: za usisavanje isparenja i vrućeg vazduha. Prilikom sušenja različitih proizvoda na visokim temperaturama.

Temperatura primene: -85°C do +300°C

TERMOPLAST

Termoflex 300

50 2 5 26 0.25 4
60 2 5 32 0.29 4
70 2 5 35 0.4 4
76 2 4 38 0.42 4
80 2 4 42 0.49 4
90 2 4 45 0.52 4
100 2 3 51 0.65 4
110 2.5 2.2 57 0.72 4
120 2.5 2 61 0.79 4
125 2.5 17 64 0.8 4
140 2.5 1.5 70 0.92 4
150 2.5 1.4 76 0.98 4
180 2.5 1.1 89 1.12 4
200 2.5 0.7 102 1.33 4
254 2.5 0.45 127 1.65 4
305 2.5 0.3 153 2 4
*minimalna količina jedan bunt – 4 m