pa 11.creva

 

POLIAMIDNA CREVA PA 11 i 12, PE creva

Primena:hidraulika ,pneumatika i transport fluida

Specifična gustina – ρ [g/cm3] 1,04
Temperatura primene [oC] -20 ÷ +120

ISPORUKA
-Creva

øv/øu [mm]

rad. pritisak [bar]

4/2

28

6/4

39

8/6

29

10/8

22

12/10

14

14/12

25

18/15

26

OSOBINE I MESTO PRIMENE TERMOPLAST MATERIJALA

PA 11 i 12 je veoma otporan na udarce i neznatno upija vlagu, fleksibilna su i imaju glatke površine, što smanjuje otpore pri protoku fluida. Primenjuju se u procesno – hemijskoj, prehrambenoj i automobilskoj industriji, pnumatici, hidraulici, mernoj i regulacionoj tehnici, kao i kod nanošenja boja prskanjem,isporučuje se u mlečno beloj boji i ostalim bojama.PU-poliuretanska creva su elastičnija i savitljivija,ne upijaju vlagu,hemijski su otporna  te se koriste najviše u farmaciji i hemijskoj industriji.

BRZE SPOJKE I PRIKLJUČCI ZA CREVA

brze spojke