FZ7_lexanlexan_sivi
LEKSAN-PC-POLIKARBONAT
višeslojne -saćaste ploče
*Lexan® Thermoclear je višeslojna termoizolaciona polikarbonatska ploča, obostrano UV zaštićena, otporna na udar i sa visokom svetlosnom propustljivošću. Idealan je krovni pokrivač kao i materijal za zastakljivanje sa širokim spektrom primene kao što su: muzeji, staklenici, šoping centri, industrijske svetlosne trake, sportski objekti, nadstrešnice.
odlikuje se:

 • Malom težinom
 • Lakom montažom
 • Visokom energetskom efikasnošću
 • Ispunjava protivpožarni standard SRPS U.J1.055
 • UV otpornošću
 • Širokom garancijom
 • Širokim portfoliom — dostupnim u asortimanu struktura, premaza, boja, dimenzija i debljina
 • Ekološkim standardima
-DEBLJINE: 4 ,6 ,8 ,10 ,16 ,20 ,25 ,32 ,40mm
-VELIČINE TABLE: 2100x6000mm
-BOJA:providna,bela,zadimljena,plava,matirana
-Pune Lexan-ploče
lexan_puni_provi

lexan_slexan_ornament

Pune lexan 
ploče  maju širok spektar primene u raznim granama industrije i to: avio industriji, građevinarstvu, telekomunikacijama, elektronici, mašinama, saobraćaju. Lexan Polikarbonat je amorfna tehnička termoplastična masa, koju odlikuje visok nivo mehaničkih, optičkih, električnih i termičkih osobina.
-DEBLJINE: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,12, 15mm
-VELIČINE TABLE: 2050x3050mm
-BOJA:providna,bela,opal ,zadimljena,plava,matirana

Osobine su mu:
SAVIJANJE I OBLIKOVANJE NA HLADNO

Najčešće se primenjuje kod:

 • sigurnosnog zastakljivanja
 • spoljašnjeg zastakljivanja
 • kao zvučna barijera
 • kod zastakljivanja krovova
 • kod kupola
 • kao separator
 • Visoka otpornost na vremenske uticaje
 • Savijanje na hladno
 • Mala težina
 • Providnost — kao staklo
 • Ispunjava protivpožarni standard SRPS U.J1.055
 • Izvanredna otpornost na udar: 20 puta veća otpornost od klirita i 250 puta veća otpornost od stakla
 • Visoka čvrstoća i prilagodljivost
 • Jednostavan za upotrebu: formiranje, sečenje, bušenje, štampa
 • 10-to godišnja garancija