Poliuretansko (PU) Polieter crevo sa PVC spiralom i bakarnom žicom za antistatički protok. Otporno je na ozon i mikroorganizme.

Primena: za usisavanje i transport abrazivnih materijala, žitarica, suve hrane

Temperatura primene: -25°C do +85°C

 

TERMOPLAST

PUR Antistatic

25 0.5 0.6 1.8 4 25 0.2 20
30 0.6 0.6 1.8 4 30 0.21 20
32 0.6 0.6 1.8 4 32 .24 20
35 0.6 0.4 1.2 4 35 0.25 20
38 0.6 0.4 1.2 3 38 .31 20
40 0.6 0.4 1.2 3 40 0.33 20
45 0.6 0.4 1.2 3 45 0.37 20
50 0.7 0.4 1.2 3 50 0.44 20
60 0.7 0.4 1.2 3 60 0.5 20
63 0.7 0.3 0.9 3 63 0.53 20
70 0.7 0.3 0.9 3 70 0.66 20
75 0.7 0.3 0.9 3 75 0.66 20
80 0.7 0.2 0.6 3 80 0.74 20
90 0.8 0.2 0.6 3 90 0.81 20
100 0.8 0.2 0.6 3 100 0.92 20
110 0.8 0.2 0.6 3 110 1.1 20
120 0.8 0.15 0.45 3 120 1.2 20
125 0.8 0.15 0.45 3 125 1.25 20
130 0.8 0.1 0.3 3 130 1.35 20
140 0.9 0.1 0.3 3 140 1.5 20
150 0.9 0.1 0.3 3 150 1.6 20
160 0.9 0.1 0.3 3 160 1.8 20
180 0.9 0.1 0.3 3 180 2.1 10
200 0.9 0.1 0.3 3 200 2.3 10