PE SARENEpe daskeDEF_PE

TERMOPLAST    PE-polietilen šipke i ploče
Godine 1933.
polietilen su slučajno otkrila dva
britanska naučnika, Erik Foset i Redžinald Gibson, dok su
eksperimentisali sa gasovima pod visokim pritiskom i primetili da se na
dnu njihove laboratorijske opreme stvorilo nešto nalik na vosak. Dve
godine kasnije, taj ostatak se proizvodio u velikim količinama za
oblaganje telefonskih kablova. Međutim, najveću slavu je pridobio za
vreme Drugog svetskog rata kada je bio od ključnog značaja kao radarska
komponenta. 1950. godine biva u masovnoj upotrebi kada polietilen
počinje da se proizvodi u dva oblika: «tvrdi» koji služi da obloži cevi
i sačuva naftu u rezervoarima, i «meki» koji se koristi kao omotač oko
salama i kobasica i za oblaganje televizijskih kablova.PE su uglavnom laka, providna jedinjenja koja teško provode struju.

/polietilen/

Specifiena gustina – ρ [g/cm3] 0,94
Temperatura primene [oC] -200 ÷ +100

ISPORUKA

-šipke: ø 10 ÷ 250 [mm]
-ploče: ≠ 1 ÷ 250 [mm]
-cevi: po porudžbini
-creva: 4/2 – 12/10 [mm]

OSOBINE I MESTO PRIMENE

Termoplast  PE namenjen za izradu elemenata izloženih udarnom naprezanju pri niskim temparaturama kao i elemenata posebno otpornih na habanje, dobre je žilavosti i kliznih svojstava,te se primenjuje u procesno hemijskoj industriji za izradu ležajeva, elemenata izloženih trenju klizanja, u prehrani daske za sečenje,radne površine i stolovi za sečenje i krojenje materijala,koristi se kao i štanc ploče jer je materijal elastičan,prima rez i ne oštećuje noževe za sečenje.

Ploče se nakon upotrebe mogu ponovo obraditi da radne povšine budu glatke,materijal se reciklira 100 %.