Naša delatnost je proizvodnja tehničke plastike u pločama, šipkama, cevima, tankozidim crevima i izrada gotovih mašinskih delova, zaptivnih materijala kao što su klingerit, pletenice, termoizolacione ploče:

KatalogTehnicka

Svi naši proizvodi se izraduju u skladu sa sistemom kvalita ISO 9001, što je i potvrdeno sertifikatom izdatim od Saveznog zavoda sa standardizaciju.

ISO_NOVI_2013