GUMENA CREVA ZA VODU I VAZDUH

creva gumena

Trgovački naziv: WATER & AIR – WP 10 BAR (150 PSI) ISO – 1307
Upotreba za isis vode i vazduha za opću primenu. Unutarnji sloj SBR crna guma ojačana visokorastezljivim tekstilnim umecima. Vanjski sloj SBR guma crna, otporna na abraziju, ozon i vremenske utiecaje. Faktor sigurnosti 3.1. Temperaturno područje upotrebe: -30°C do +80°C. Norma ISO 1307.
Isporučuje se u promjerima : fi 4/10 do fi 20/30 mm

 

 

GUMENA CREVA ZA VODU 10 bara, USISNO-POTISNA
WATER & AIR – S&D – WP 10 BAR (150 PSI)
Upotreba za usis i potis vode i tekućina za polijevanje, mulja, blata, te opštu primenu.
Unutarnji sloj SBR crna guma ojačana visokorastezljivim tekstilnim umecima i čeličnom spiralom. Vanjski sloj SBR guma crna, omotana prionljivom vrpcom, otporna na abraziju, ozon i vremenske utjecaje. Faktor sigurnosti 3.1. Temperaturno područje upotrebe: -30°C do +80°C. Norma: RMA STEEL MANDREL.
Isporučuje se u promerima: fi 19/31 do fi 203/228

REBRASTA GUMENA CREVA ZA VODU USISNO-POTISNA
(WATER SUCTION AND DISCHARGE – CORRUGATED)
PRIMENA: usis i potis vode i tekućina za polijevanje, za cisterne za prijevoz mulja, blata, opštu primenu, sa ravnim nastavcima. Unutarnji sloj SBR crna guma, vanjski sloj SBR crni, rebrasti, otporan na abraziju, ozon i vremenske utjecaje. Ojačana visokorastezljivim tekstilnim umecima i čeličnom spiralom. Faktor sigurnosti 3:1, temperaturno područje primene: -30°C do +80°C. NORMA: RMA STEEL MANDREL.
Isporučuje se u promjerima: Ffi 25 do fi 305
NAPOMENA: Na zahtev kupca mogu se proizvesti i creva drugačijih promjera.

TABELA GUMENI CREVA ZA 10 BARA

NAZIV

CREVO ZA VODU / VAZDUH – JUS GC6.024 – 10 bara

Prečnik Unutrašnji prečnik Spoljni prečnik Radni pritisak Pritisak rasprskavanja Težina

Ø

(mm)

(mm) (bar) (bar) (g/m)
4 4,8 10 10 30 85
6 6,3 12 115
8 8,0 14 145
10 9,5 16 172
13 12,7 19 254
16 15,9 23 322
19 19,0 26 350
22 22,0 30 490
25 25,4 33 537
28 28,0 36 600
30 30,5 38 653
32 31,8 40 633
35 35,0 44 770
38 38,0 47 830
40 40,0 50 980
 

GUMENO CREVO ZA VODU I VAZDUH

Karakteristike

CREVO VODA/VAZDUH
  • Namena creva: Voda i vazduh
  • Unutrašnja cev: Sintetička guma otporna na vodu i vazduh
  • Ojačanje: Jednoslojno ojačanje od tekstilnih niti
  • Omotač: Sintetička guma sa otiskom tekstilne trake za povijanje
  • Radna temperatura: -40 °C do + 80 °C
  • Maksimalna temperatura: 100 °C
  • Fabrička dužina kotura: po zahtevu kupca, standardno 50m

CREVA ZA KOMPRESOR

Standard

CREVO ZA KOMPRESOR 20 BAR

Prečnik Unutrašnji prečnik Spoljni prečnik Obim creva Radni pritisak Pritisak rasprskavanja Minimalni prečnik savijanja Težina

Ø

(mm)

(mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (g/m)
4 4,8

0

12 20 60 0 160
6 6,3

0

14 20 60 0 180
8 8,0

0

16 20 60 0 230
10 9,5

0

18 20 60 0 250
13 12,7

0

21 20 60 0 300
16 15,3

0

25 20 60 0 420
19 19,0

0

28 20 60 0 520
25 25,4

0

35 20 60 0 660
28 28,0

0

38 20 60 0 720
30 30

0

41 20 60 0 830
35 35

0

46 20 60 0 910
38 38

0

49 20 60 0 990
40 40

0

51 20 60 0 1030

CREVA ZA KOMPRIMIRANI VAZDUH 10 i 20 bara L/L


COMPRESSED AIR – WP 10 BAR (150 PSI) – ISO 1307 – LONG LENGTH
COMPRESSED AIR – WP 20 BAR (300 PSI) – ISO 1307 – LONG LENGHT
PRIMENA: isis komprimiranog vazduha za opštu industrijsku upotrebu sa unutrašnjim slojem (creva) otpornim na ulje i paru. Unutarnji sloj SBR crna, Vanjski sloj SBR, crni, gladak ili rebrasti, otporan na abraziju, ozon i vremenske uvjete, ojačana visokorastezljivim tekstilnim umecima. Faktor sigurnosti 3:1, temperaturnoi područje primene : -30°C do +80°C. Norme ISO 1307.
Isporučuje se u dimenzijama:
fi 4/10 do fi 19/29 za 10 bara
fi 5/11 do fi 16/26 za 20 bara

 
CREVA ZA VRUĆU  VODU 140-210 stepeni
HOT WATER – WP 10 BAR (150 PSI)
PRIMENA: potis vruće vode,antikorozivnih tekućina i pare maksimalne temperature od 120-210°C, za primjenu u termo-sanitarnoj industriji, ispiranje masnih mrlja i sl. Unutarnji deo creva EPDM crni, vanjski sloj EPDM crni, otporan na abraziju, ozon i vremenske uslove, ojačana visoko rastezljivim tekstilnim umecima. Faktor sigurnosti 3:1, temperaturno područje : -40°C do +210°C.
Isporučuje se u dimenzijama: fi 13/23 do fi 63/85 mm