english

teflon PTFE P.T.F.E poliamid klingerit teflon PTFE P.T.F.E poliamid klingerit teflon PTFE P.T.F.E poliamid klingerit

O nama/naš profilReferenceKontakt

TEHNIČKA PLASTIKA

POLIAMIDI
- Termoplast 60 PA 6
- Termoplast 80 PA6+MoS2
- Poliamidna creva PA11 i 12,PU poliuretanska
- Termoplast L POM
POLIOLEFINI
- Termoplast PE 500 Polietilen
- Termoplast PE 1000
- Termoplast PP Polipropilen
POLIURETANI
- POLIURETAN
TERMOPLAST P.T.F.E (TEFLON)
- Teflon šipke,cevi ,ploče,folije i creva
- Teflon platna (lepiva i nelepiva)
- Teflon trake i mreže beskonačne i zavarene
- Teflon trake 0,075x12mmx12m
- Silikonska platna
- Nesinterovani teflon-termoflon
- Teflon konac 0,2x2mm
- Teflon pasta
PVC
- PVC creva
- PVC zeleni meki
- PVC providni meki-PVC zavese
- PVC sivi tvrdi
- PVC šipke i ploče
- PU poliuretanska creva
PLEKSIGLAS-KLIRIT
- PLEKSIGLAS-KLIRIT-PMMA
- LEKSAN
TEHNICKI LAMINATI
- Staklolit
- Tekstolit
- Pertinaks
- Prešpan i teflex
- Liskun-mikanit- mica
 

ZAPTIVNI MATERIJALI

www.termogasket.com
TERMOGASKET
( KLINGERIT)
- KLINGERIT TG 200,TG U,TG AG
- KLINGERIT TG NA 200, TG NA U,TG NA AG
- TERMOFLON-ekspandirani teflon-nesinterovan.
- Grafitne ploče od ekspandiranog grafita-TERMOGRAF
- Montaža i sečenje bezazbestnog klingerita-uputstvo
- KLINGERIT dihtunzi - zaptivači
- Otpornost klingerita na kiseline
TERMOPACK-videti sajt;: www.termogasket.com
- Pletenice zaptivne
- SINTETIČKE-Grafitizirane TP 203S-G,
- Pletenice za ventile i pumpe
- Staklene i keramičke pletenice
- Ekspandirani grafitni prstenovi,manloh trake
- Ekspandirano grafitne trake TP BEGT 3110/AD
- Bezazbestne izolacione ploče
- Keramička izolaciona vuna , ploče, papir-filc
- Stakleno i keramičko platno i trake
- Zaptivne pletenice-primena
- Alat za vadjenje zaptivnih pletenica
- Pletenice za šporete i kamine
- KOMPENZATORI
Rukavice bezazbestne izolacione
- Rukavice bezazbestne izolacione
FILC tehnički
- FILC tehnički zaptivni
GUMENO TEHNIČKA ROBA
- Guma u rolni i pločama
- Guma bolo,sitna rebra i piramida-antiklizajuće gum
- Gumeni profili i gajtan
- Silikonska guma i sundjer silikon
- Silikonska creva,profili i gajtani
- Gumena creva
- Guma sundjer
- PLUTA gumirana
MAŠINSKA OBRADA
- Izrada gotovih mašinskih delova
Zaptivne mase
- Silikon za visoke temparature 315 C
- Vatrootporni Kit za 1200 C
 
 
- Tehničke karakteristike termoplasta
- Prosečne težine materijala
- Svojstva termoplasta na  primenu u ležajevima
 
Gumena creva
TG RH RUBBER HOSE- GUMENA CREVA

TG RH V i H -GUMENA CREVA ZA VODU I VAZDUH – 6.,12,20 bara
Trgovački naziv: WATER & AIR - WP 10 BAR (150 PSI) ISO - 1307
Upotreba za isis vode i vazduha za opću primenu. Unutarnji sloj SBR crna guma ojačana visokorastezljivim tekstilnim umecima. Vanjski sloj SBR guma crna, otporna na abraziju, ozon i vremenske utiecaje. Faktor sigurnosti 3.1. Temperaturno područje upotrebe: -30°C do +80°C. Norma ISO 1307.
Isporučuje se u promjerima : fi 4/10 do fi 20/30 mm

GUMENA CREVA ZA VODU 10 bara, USISNO-POTISNE
WATER & AIR - S&D - WP 10 BAR (150 PSI)
Upotreba za usis i potis vode i tekućina za polijevanje, mulja, blata, te opštu primenu.
Unutarnji sloj SBR crna guma ojačana visokorastezljivim tekstilnim umecima i čeličnom spiralom. Vanjski sloj SBR guma crna, omotana prionljivom vrpcom, otporna na abraziju, ozon i vremenske utjecaje. Faktor sigurnosti 3.1. Temperaturno područje upotrebe: -30°C do +80°C. Norma: RMA STEEL MANDREL.
Isporučuje se u promerima: fi 19/31 do fi 203/228

REBRASTA GUMENA CREVA ZA VODU USISNO-POTISNA
(WATER SUCTION AND DISCHARGE - CORRUGATED)
PRIMENA: usis i potis vode i tekućina za polijevanje, za cisterne za prijevoz mulja, blata, opštu primenu, sa ravnim nastavcima. Unutarnji sloj SBR crna guma, vanjski sloj SBR crni, rebrasti, otporan na abraziju, ozon i vremenske utjecaje. Ojačana visokorastezljivim tekstilnim umecima i čeličnom spiralom. Faktor sigurnosti 3:1, temperaturno područje primene: -30°C do +80°C. NORMA: RMA STEEL MANDREL.
Isporučuje se u promjerima: Ffi 25 do fi 305
NAPOMENA: Na zahtev kupca mogu se proizvesti i creva drugačijih promjera.

NAZIV

CREVO ZA VODU / VAZDUH - JUS GC6.024 - 10 bara

Prečnik Unutrašnji prečnik Spoljni prečnik Radni pritisak Pritisak rasprskavanja Težina

Ø

(mm)

(mm) (bar) (bar) (g/m)
4 4,8 10 10 30 85
6 6,3 12 115
8 8,0 14 145
10 9,5 16 172
13 12,7 19 254
16 15,9 23 322
19 19,0 26 350
22 22,0 30 490
25 25,4 33 537
28 28,0 36 600
30 30,5 38 653
32 31,8 40 633
35 35,0 44 770
38 38,0 47 830
40 40,0 50 980

GUMENO CREVO ZA VODU I VAZDUH

Karakteristike

CREVO VODA/VAZDUH

 • Namena creva: Voda i vazduh
 • Unutrašnja cev: Sintetička guma otporna na vodu i vazduh
 • Ojačanje: Jednoslojno ojačanje od tekstilnih niti
 • Omotač: Sintetička guma sa otiskom tekstilne trake za povijanje
 • Radna temperatura: -40 °C do + 80 °C
 • Maksimalna temperatura: 100 °C
 • Fabrička dužina kotura: po zahtevu kupca, standardno 50m

CREVA ZA KOMPRIMIRANI VAZDUH 10 i 20 bara L/L
COMPRESSED AIR - WP 10 BAR (150 PSI) - ISO 1307 - LONG LENGTH
COMPRESSED AIR - WP 20 BAR (300 PSI) - ISO 1307 – LONG LENGHT
PRIMENA: isis komprimiranog vazduha za opštu industrijsku upotrebu sa unutrašnjim slojem (creva) otpornim na ulje i paru. Unutarnji sloj SBR crna, Vanjski sloj SBR, crni, gladak ili rebrasti, otporan na abraziju, ozon i vremenske uvjete, ojačana visokorastezljivim tekstilnim umecima. Faktor sigurnosti 3:1, temperaturnoi područje primene : -30°C do +80°C. Norme ISO 1307.
Isporučuje se u dimenzijama:
fi 4/10 do fi 19/29 za 10 bara
fi 5/11 do fi 16/26 za 20 bara
 
CREVA ZA VRUĆU VODU 10 bara
 
HOT WATER - WP 10 BAR (150 PSI)
PRIMENA: isis vruće vode,antikorozivnih tekućina i pare maksimalne temperature 120°C, za primjenu u termo-sanitarnoj industriji, ispiranje masnih mrlja i sl. Unutarnji deo creva EPDM crni, vanjski sloj EPDM crni, otporan na abraziju, ozon i vremenske uslove, ojačana visoko rastezljivim tekstilnim umecima. Faktor sigurnosti 3:1, temperaturno područje : -40°C do +120°C.
Isporučuje se u dimenzijama: fi 13/23 do fi 63/85 mm
CREVA ZA GORIVA I ULJA 10 bara
FUEL AND OIL DISCHARGE - 10 BAR
PRIMENA: isis hidrokarbonata, običnog i ekološkog goriva, proizvoda na bazi ulja do 50% aromatskih sastojaka, koristi se za punjenje i pražnjenje (pretakanje) cisterni u tankove za benzin i rafinerije
Unutrašnjost creva NBR + PVC, crno, otporno na obično i ekološko gorivo te proizvode na bazi ulja, vanjski sloj NBR + PVC, crni, otporan na gorivo, proizvode na bazi ulja, abraziju, ozon i vremenske uslove, ojačana tekstilnim umetkom i bakrenom žičanom spiralom.Temperaturno područje upotrebe : -20°C do +100°C Faktor sigurnosti 3:1. NORMA: : RMA STEEL MANDREL
Isporučuje se u promjerima fi 13/23 do fi 102/118

CREVO ZA ZAVARIVANJE crvena i plava, 20 BARA
(WELDING, 20 BAR)
PRIMENA: za kiseonik (plavi omotač) ili acetilen (crveni omotač) kod plinskog zavarivanja metala i za različite tehničke primene. Unutrašnjost creva sintetička guma, crno, otporno na plinsko zavarivanje, visoka otpornost na sagorijevanje.
Vanjski sloj sintetička guma, plavi ili crveni, otporan na starenje, abraziju, ozon, vremenske uslove te na dodir sa užarenim česticama metala. Dodatno ojačana visoko rastezljivmi tekstilnim umecima. TEMPERATURNO PODRUČJE: -30°C do +80°C FAKTOR SIGURNOSTI: 3:1 NORME: EN 559:1994; ISO 1307.
Isporučuje se u promjerima fi 5/12 do 25/37 , Radni pritisak 20 bara
NAPOMENA: Na zahtjev kupca mogu se proizvesti i creva drugačijih promjera. Creva unutarnjeg promjera između 13 i 25 mm se proizvode od metal mandrel i maksimalne su dužine od 40m.

Standard

CREVO ZA TEHNIČKE GASOVE - ACETILEN I KISEONIK

Prečnik Unutrašnji prečnik Spoljni prečnik Obim creva Radni pritisak Pritisak rasprskavanja Minimalni prečnik savijanja Težina

Ø

(mm)

(mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (g/m)
4 4,8

0

12 20 60 0 160
6 6,3

0

14 20 60 0 180
8 8,0

0

16 20 60 0 230
10 9,5

0

18 20 60 0 250
13 12,7

0

21 20 60 0 300
16 15,3

0

25 20 60 0 420
19 19,0

0

28 20 60 0 520
25 25,4

0

35 20 60 0 660
28 28,0

0

38 20 60 0 720

CREVO ZA TEHNIČKE GASOVE - KISEONIK I ACETILEN

Karakteristike

KISEONIK

ACETILEN

 • Unutrašnja cev: Sintetička guma otporna na acetilen i kiseonik
 • Ojačanje: Jednostruki oplit od visokoizdržljivog tekstila
 • Omotač: Sintetička guma sa otiskom tekstilne trake
 • Radna temperatura: -40 °C / + 80 °C
 • Maksimalna temperatura: 100 °C
 • Namena: Mineralna ulja, sintetička ulja, ulja u vodenim emulzijama, voda, dizel gorivo...


CREVA ZA PESKARENJE, 10 BARA
(SANDBLAST, 10 BAR)
PRIMENA: za instalacije kod peskarenja , isis komprimiranog vazduha sa peskom, česticama metala te općenito abrazivnih materijala. Unutrašnjost creva NR, crno, otporno na abraziju, maksimalno 75 mm3/cm2 . Vanjski sloj SBR/NR, crni, otporan na abraziju, ozon, vremenske uslove. Dodatno ojačana visoko rastezljivim tekstilnim umecima.
TEMPERATURNO PODRUČJE: -30°C do +80°C FAKTOR SIGURNOSTI: 3:1 NORME: RMA STEEL MANDREL
Isporučuje se u promjerima fi 13/25 do 102/127 , Radni pritisak 10 bara
CREVO ZA MLEKO I ALKOHOL-G/SP10LB-CREVA ZA PREHRANU
PRIMENA: Gumena fleksibilna creva za upotrebu u prehrani za transport biljnih i životinjskih masti, tekućina sa niskim sadržajem alkohola, transport mleka, te prehrambenih sastojaka koji sadrže masnoće.
Raspoloživa u potisnoj ili usisno-potisnoj verziji.
Sastav: Unutrašnjost creva bela sintetička guma, glatka, nepropusna za miris i okus transportiranog medija. Apsolutno atoksična.
Omotač: glatka sintetička guma sa tekstilnim otiskom, otporna na abraziju, ulja, vremenske utjecaje i ozon.
Ojačanje: Tekstilni umetak , a u usisno potisnoj verziji i čelična spirala.
TEMPERATURNO PODRUČJE: -20°C do +90°C , za sterilizaciju do +120°C max 30 min.
Isporučuje se u promjerima FI 25/37 – FI 102/120 mm,
Radni pritisak 10 bara ( pritisak rasprsnuća 40 bara ), podpritisak 0,9 bara za promjere FI 25 FI 51
0,8 bara za promjere FI 60-FI 102
Oznaka T-FOOD F.D.A./RAL-F11
Prehrambena prema europskoj normi F.D.A. standardu.

CREVA ZA POTIS KISELINA I HEMIKALIJA
(ACID AND CHEMICAL DISCHARGE) - creva za potis kiselina i hemikalija
PRIMENA: potis kiselina i hemikalija. Unutrašnjost creva EPDM, crno. Vanjski sloj EPDM, crni.Dodatno ojačanje visoko rastezljivi tekstilni umeci. TEMPERATURNO PODRUČJE: 40°C do +110°C FAKTOR SIGURNOSTI:3:1 NORME: RMA STEEL MANDREL
Isporučuje se u promjerima fi 13/23do fi 60/77 , Radni pritisak 10 bara

CREVA ZA KISELINE I HEMIKALIJE
(ACID AND CHEMICAL SUCTION AND DISCHARGE) - creva za kiseline i hemikalije, usisno-potisne
PRIMENA: usis i potis kiselina i hemikalija. Unutrašnjost cijevi EPDM, crno. Vanjski sloj EPDM, crni. Dodatno ojačanje tekstilni umeci i spiralna žica. TEMPERATURNO PODRUČJE: -40°C do +110°C FAKTOR SIGURNOSTI:3:1 NORME: RMA STEEL MANDREL
Isporučuje se u promjerima fi 25/38 do 203/231, Radni pritisak 10 bara                                           Gumena UP creva sa vatrogasnim priključkom


Gumena creva UP sa plastičnim prirubnicama


GUMENA REBRASTA CREVA usisno potisna UP
-prečnik izrade od Ø26-Ø300,armirana spiralno sa žicom koja ne dozvoljava da se crevo spljošti.

-dužina;do fi 50mm-max-50 m od fi 55-300mm-max 10 m

-primena:za prehranu,  vodenu paru, naftu i derivate,  fekalije, baze i kiseline,  abrazive

 

© 2007, TERMOPLAST d.o.o, Mikenska 16, Mali Mokri Lug 11050 Beograd ,SERBIA 
tel/fax +381 11 3470 600, 3474 398      mob 063 233 742, 064 626 05 20
e-mail: ne.vu@sbb.rs