english

teflon PTFE P.T.F.E poliamid klingerit teflon PTFE P.T.F.E poliamid klingerit teflon PTFE P.T.F.E poliamid klingerit

O nama/naš profilReferenceKontakt

TEHNIČKA PLASTIKA

POLIAMIDI
- Termoplast 60 PA 6
- Termoplast 80 PA6+MoS2
- Poliamidna creva PA11 i 12,PU poliuretanska
- Termoplast L POM
POLIOLEFINI
- Termoplast PE 500 Polietilen
- Termoplast PE 1000
- Termoplast PP Polipropilen
POLIURETANI
- POLIURETAN
TERMOPLAST P.T.F.E (TEFLON)
- Teflon šipke,cevi ,ploče,folije i creva
- Teflon platna (lepiva i nelepiva)
- Teflon trake i mreže beskonačne i zavarene
- Teflon trake 0,075x12mmx12m
- Silikonska platna
- Nesinterovani teflon-termoflon
- Teflon konac 0,2x2mm
- Teflon pasta
PVC
- PVC creva
- PVC zeleni meki
- PVC providni meki-PVC zavese
- PVC sivi tvrdi
- PVC šipke i ploče
- PU poliuretanska creva
PLEKSIGLAS-KLIRIT
- PLEKSIGLAS-KLIRIT-PMMA
- LEKSAN
TEHNICKI LAMINATI
- Staklolit
- Tekstolit
- Pertinaks
- Prešpan i teflex
- Liskun-mikanit- mica
 

ZAPTIVNI MATERIJALI

www.termogasket.com
TERMOGASKET
( KLINGERIT)
- KLINGERIT TG 200,TG U,TG AG
- KLINGERIT TG NA 200, TG NA U,TG NA AG
- TERMOFLON-ekspandirani teflon-nesinterovan.
- Grafitne ploče od ekspandiranog grafita-TERMOGRAF
- Montaža i sečenje bezazbestnog klingerita-uputstvo
- KLINGERIT dihtunzi - zaptivači
- Otpornost klingerita na kiseline
TERMOPACK-videti sajt;: www.termogasket.com
- Pletenice zaptivne
- SINTETIČKE-Grafitizirane TP 203S-G,
- Pletenice za ventile i pumpe
- Staklene i keramičke pletenice
- Ekspandirani grafitni prstenovi,manloh trake
- Ekspandirano grafitne trake TP BEGT 3110/AD
- Bezazbestne izolacione ploče
- Keramička izolaciona vuna , ploče, papir-filc
- Stakleno i keramičko platno i trake
- Zaptivne pletenice-primena
- Alat za vadjenje zaptivnih pletenica
- Pletenice za šporete i kamine
- KOMPENZATORI
Rukavice bezazbestne izolacione
- Rukavice bezazbestne izolacione
FILC tehnički
- FILC tehnički zaptivni
GUMENO TEHNIČKA ROBA
- Guma u rolni i pločama
- Guma bolo,sitna rebra i piramida-antiklizajuće gum
- Gumeni profili i gajtan
- Silikonska guma i sundjer silikon
- Silikonska creva,profili i gajtani
- Gumena creva
- Guma sundjer
- PLUTA gumirana
MAŠINSKA OBRADA
- Izrada gotovih mašinskih delova
Zaptivne mase
- Silikon za visoke temparature 315 C
- Vatrootporni Kit za 1200 C
 
 
- Tehničke karakteristike termoplasta
- Prosečne težine materijala
- Svojstva termoplasta na  primenu u ležajevima
 
Guma u rolni i pločama


TG RUBER SHEET

PRIMENA
Koristi se kao zaptivni materijal za zaptivanje vode,vazduha nafte i naftni derigvata ,organski i
neorganski kiselina,lužina i rastvarača te zaptivanje u prehrambenoj industriji,elektroizolacija u
trafovima i liftovima za 20 KV.
Koriste se i za različite namene u industrijskim uslovima eksploatacije za oblaganje prostorija,
hala,kao zaštita od udara.Iz ploča se isecaju razni zaptivači,ulošci,podmetači,mebrane.
KVALITET:prema nameni i kvalitetu postoje sledeći tipovi gume:
1.TG RS Ruber sheet-gumene ploče opšte namene
-mogu biti obostrano glatke,sa otiskom tekstila sa jedne strane i sa obostranim otiskom
tekstila
2.TG RS C Ruber sheet cloth-gumene ploče armirane tekstilnim uloškom sa 1,2 i 3 platna.
3.TG RS A Ruber sheet acid-gumene ploče otporne na kiseline
4.TG RS O Ruber sheet oil-gumene ploče otporne na naftu i naftine derivate
5.TG RS F Ruber sheet food- gumene ploče za prehrambenu industriju-bele boje
6.TG RS E Ruber sheet electric- gumene ploče elektroizolacione-elektro tepih 20 KV
širine 1200mm
Tepih se sastoji od dva gumena sloja tj. podloge i gazećeg sloja. Gazeći sloj se radi u crnoj ili
zelenoj boji a po
zahtevu kupca može se raditi i u drugim bojama..
-postavlja se u svim objektima gde je potrebno obezbediti da ne dođe do elektroprobojnosti,
zaštita ljudi i
uređaja od proboja visokog napona.
-Elelktroizolacioni tepih se isporučuje uz atest ovlašćenog instituta.
7.TG RS S Ruber sheet shoe- gumene ploče za obuću
8.TG RS A Ruber sheet auto- gumene ploče za auto industriju
-dimenzije ploče;širina 1000-2000mm,dužina 10-30 m
-boja crna-standardna,bela,zelena,siva·. ...
Standard:
SRPS Z.B1.304
.-..

OSNOVNE KARAKTERISTIKE GUME.
ELASTOMERI (GUMA)
GLAVNA OSOBINA ELASTIČNOST.
PRIRODNE I SINTETIČKE GUME.
PRIRODNA GUMA
MANJE OD 30% UKUPNE POTROŠNJE GUME.
DOBIJA SE OD DRVETA HEVEA. ZASECA SE DRVO I SKUPLJA SE MLEČNI SOK - LATEKS.
OVAJ SOK OČVRSNE I DOBIJE SE SIROVA GUMA (TVRD I NEELASTIČAN MATERIJAL).
VULKANIZACIJA (1839, Charles Goodyear) - DOBIJANJE GUME OD SIROVE GUME
(KORISTI SE SUMPOR I OLOVOKARBONAT).
SINTETIČKE GUME
-STIREN-BUTADIJEN GUMA - JEFTINIJA OD PRIRODNE GUME
ZA PNEUMATIKE. NEDOSTATAK - APSORBOVANJE ORGANSKIH
RASTVARAČA (BENZIN, ULJE I SL.) - BUBRE
SINTETIČKE GUME
- NEOPREN - POVEĆANA OTPORNOST NA HEMIKALIJE, TOPLOTNI IZOLATOR, SLABIJA
ELASTIČNOST NA NIŽIM TEMPERATURAMA.
- SILIKONSKE GUME (SILIKON). ŠIROK TEMPERATURSKI INTERVAL UPOTREBE
(-100 DO 250°C). U TEHNICI ZA ZAPTIVANJE I SL.
Naziv ASTM def. SASTAV Osobine
SBR

SBR Stiren Butadien Guma na SBR bazi, otporna na vodu, soli, slabe kiseline, atmosferske utjecaje, vrlo dobrih fizičkih osobina.
Prirodna guma NR Prirodni polisopren Odlikuje se dobrim fizičkim osobinama, te vrlo dobrom otpornošću na abraziju i kiseline.
Nitril NBR Nitril Butadien Odlikuje se dobrom otpornošću na mineralna ulja, tekuća goriva do 30% aromatskih supstanci i inertne plinove.
EPDM EPDM Ethilen Propilen Termopolimer Odlikuje se vrlo dobrom otpornošću na ozon, starenje, kemijske otopine, kiseline, lužine, te utjecaj pare.
Neopren CR
Dobrih mehaničkih osobina, vrlo dobre otpornosti na vodu, ulja, vatrootpornost (samougasivost) i vremenske utjecaje.
Silikon VMQ Policloropren Vrlo otporna na kemijske uticaje, starenje i extremne temp. Pogodna za kemijsku, prehrambenu i farmaceutsku industriju.
Butil IIR Isobutilen Isopren Odlikuje se dobrim fizičkim osobinama, otpornosću na vodu, udare, povišenu temperaturu i vremenske utjecaje.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE GUME

Naziv boja
spec. težina
gr/cm3
tvrdoća
Shore A
zat. cvrst.
kg/cm2
istezanje do
%
temp. otpornost
C
SBR - standard crna 1,5 65 60 250 -20 do +70
SBR - armiran platnom crna 1,5 65 60 250 -20 do +70
NR 45 prirodna guma crna 1,15 45 120 500 -40 do +70
NBR prehrambena bijela 1,45 60 80 500 -30 do +90
NBR 70/ST - NITRIL crna 1,4 70 80 300 -30 do +70
NBR 75/S - NITRIL crna 1,3 75 165 300 -20 do +110
NBR 60 C - NITRIL crna 1,6 60 40 250 -30 do +70
EPDM M65 C crna 1,4 65 80 250 -40 do +100
EPDM M70 S crna 1,3 70 100 350 -40 do +130
CR - NEOPREN 60 C crna 1,3 60 60 250 -30 do +80
CR - NEOPREN 70 ST crna 1,4 70 80 250 -30 do +90
CR - NEOPREN 60 S crna 1,4 60 100 350 -30 do +110
VMQ-SILIKON prozirna 1,2 60 85 300 -50 do +200
IIR-Butyl crna 1,2 70 80 300 -40 do +160
Sandwich typ 1 crna/
zelena
1,2/1,2 60/50 100/100 400/400 -30 do +70
SBR+NR Antiabraziv L crna 1,2 60 100 400 -30 do +70

HEMIJSKA I TEMPERATURNA POSTOJANOST MATERIJALA


NR SBR NBR CR IIR EPDM VMQ EU FKM
VODA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PRIRODNI
GAS
4 4 1 2 4 2 4 4 1
MINERALNE KISELINE 3 3 3 2 2 2 4 4 1
LUŽINE 1 1 4 1 1 1 4 4 4
ORGANSKE KISELINE 4 4 3 4 2 2 3 4 4
NAFTINI DERIVATI 4 4 1 2 4 4 2 2 1
BILJNA ULJA 4 4 1 2 3 2 1 1 1
VODENA
PARA
4 3 4 2 1 1 4 4 1
OZON 4 3 3 2 2 1 1 1 1
TEMPERATURNI OPSEG (OC) -50÷100 -30÷100 -30÷100 -30÷100 -40÷140 -40÷150 -60÷250 -30÷80 -20÷250

LEGENDA:NR-prirodni kaučuk
SBR-Stiren-butadien kaučuk
NBR Butadien-nitrilni kaučuk
CR Polihloropren
IIR Butil kaučuk
EPDM Etilen-propilen ter polimer
VMQ Silikon
EU Poliuretan
FKM Fluor kaučuk
Ocena postojanosti:
1- Postojan u potpunosti
2- Postojan,
3- Delimično postojan,
4- Nepostojan.
SIROVINE ZA GUMENE SMEŠE

Naziv

Vrsta polimera

Tvrdoća
[ °Sh A ]

Temperaturni opseg primene
[ °C ]

Primena

Napomena

PERBUNAN

Kopolimer butadiena i nitrila akrilne kiseline.
perbunan

50 - 90

-40 do +120

Mineralna hidraulična ulja, vazduh, voda, različite hemikalije, benzin.

Otporan prema habanju. Neotporan prema uljima vegetabilne baze, jer se u uljima rastvara.

UREPAN

Kopolimer izocijanata i estera adipinske kiseline sa etilenglikolom.

70 - 95

-25 do +80

Mineralna ulja, ozon, benzin.

Velika otpornost prema habanju usled trenja. Neotporan prema vreloj vodi, kiselinama i bazama.

Prirodni kaučuk

Polizopren
polizopren

50 - 90

-50 do +100

Ulja, alkoholne baze, voda, alkohol, različiti vodeni rastvori hemikalija.

Vrlo elastičan i otporan prema habanju. Potpuno neotporan prema uljima mineralnog porekla.

EPDM

Etilen-propilen terpolimer kaučuk.

40 - 90

-45 do +150

Vruća voda i para, kiseline i baze, alkoholi, ketoni, estri, ulja za kočnice, (ATE -blan, UKA-2), hidrauličke tečnosti na bazi glikol-voda itd.

Neotporan prema alifatskim, aromatskim i hloriranim ugljovodonicima.

BAYPREN

Polihloropren
baypren

50 - 90

-45 do +120

Atmosferilije, pare benzina, pare ulja i drugih rastvarača, morska voda.

Nezapaljiv.

Butil kaučuk

Kopolimer izobutilena i izoprena

45 - 85

-40 do +100

Atmosferilije, gasovi, BOT, hlorovodična, sumporna kiselina.

Neotpornost prema gorivima i mazivima.

Silikon kaučuk

Hlorirani polisilikon ili polisiloksan

50 - 80

-60 do +150

Vazduh i inertni gasovi na visokoj temperaturi, ozon, ulja sa visokom anilinskom tačkom.


VITON

Kopolimer vinildenfluorida i heksafluorpopilena

65 - 80

-26 do +200

Mineralna ulja, hipoidna ulja. 

© 2007, TERMOPLAST d.o.o, Mikenska 16, Mali Mokri Lug 11050 Beograd ,SERBIA 
tel/fax +381 11 3470 600, 3474 398      mob 063 233 742, 064 626 05 20
e-mail: ne.vu@sbb.rs